هنرستان امام خمینی دزفول

رشته نقشه برداری

تصور شما از نقشه‌برداري و کارهايي که يک نقشه‌بردار انجام مي‌دهد چيست؟
اغلب افراد رشته‌ي نقشه‌برداري را نمي‌شناسند و يا آن را به اشتباه همان نقشه‌کشي مي‌دانند.نقشه انسان‌ها را به تدبير و تفکر دعوت نموده و قبل از هزينه کردن، حرکت کردن و جابجائي، انسان را متوجه بررسي ابعاد مختلف کارش مي‌کند.
نقشه‌برداري علمي است که رياضيات عملي را با فنون اندازه گيري و هنر ترسيم، توأم نموده و بوسيله آن قطعاتي از سطح زمين را با کليه عوارض آن در روي  صفحه افقي نمايش مي دهد. پيشرفت علوم و نياز جامعه بشري به بهره‌گيري از منابع زيرزميني، زميني، دريايي و هوايي سبب پيشرفت و توسعه علم نقشه‌برداري شده است .در دهه‌ي اخير  با ورود کامپيوتر و ماهواره به عرصه‌ي نقشه‌برداري، اين علم در آستانه رشد و تحولي عظيم قرار گرفته است، به نحوي که انجام هر نوع فعاليت در زمينه‌‌هاي عمراني، اقتصادي، کشاورزي و نظامي بي نياز از علوم نقشه‌برداري نيست.

هنرجويان رشته نقشه‌برداري مهارت لازم را براي تهيه نقشه، تهيه‌ی پروفيل‌هاي طولي و عرضي، ترازيابي، برداشت و پياده کردن نقاط، کار با نرم‌افزارهاي نقشه‌برداري، نحوه‌ی انجام محاسبات مربوط به عمليات و کار با دوربين‌ها و تجهيزات پيشرفته‌ی نقشه‌برداري و .... را کسب مي‌کنند.

 

شاخه‌هاي مختلف نقشه‌برداري
نقشه‌برداري زميني شامل:
 - نقشه‌برداري تونل  
 - نقشه‌برداري شهري   
 - نقشه‌برداري ژئودزي
 - نقشه‌برداري مسير
 - نقشه‌برداري هوايي (فتوگرامتري)
 - نقشه‌برداري آبي(آب نگاري)
 - نقشه‌برداري نجومي و فضايي

 

زمينه‌هاي شغلي رشته‌ي نقشه‌برداري
دانش‌آموختگان رشته‌ي نقشه‌برداري مي‌توانند در مشاغل متنوعي به فعاليت بپردازند. در اينجا به نمونه‌هايي از اين گونه مشاغل اشاره مي‌شود
الف) مشاغل وابسته به ادارات و ارگانهاي دولتي
ب) مشاغل وابسته به بخش خصوصي

 
الف) مشاغل وابسته به ادارات و ارگانهاي دولتي
 - اداره راه و ترابري
 - سازمان آب و برق
 - شرکت راه آهن 
 - اداره جهاد کشاورزي
 - دفاتر فني ادارات و سازمان‌ها
 - اداره ثبت اسناد و املاک
 - سازمان آموزش و پرورش (جهت تدريس)
 - سازمان آموزش فني و حرفه‌اي 
 - مجموعه شرکت نفت و ادارات تابعه 


ب) مشاغل وابسته به بخش خصوصي
1) شرکت‌هاي مجري طراحي و احداث راه، جاده و بزرگراه و باند فرودگاه و ... .
جهت انجام فعاليت‌هاي :
تهيه پروفيل‌هاي طولي و عرضي و محاسبه حجم عمليات خاکي مسير، پياده کردن قوس‌هاي افقي و قائم مسير و .... .
2) شرکت‌هاي مجري طراحي و احداث سازه‌هاي هيدروليکي مانند: سدها، کانال‌هاي آب رساني و...  .
3) شرکت‌هاي مجري طراحي و احداث پل و سازه‌هاي مرتبط.
4) شرکت‌هاي پيمانکاري طراحي و احداث ساختمان وابنيه فني .
5) دفاتر فني مهندسين مشاور و طراح و ...........


تجهيزات و لوازم نقشه‌برداري
هنرستان فني و حرفه‌اي امام خميني(ره) با بهره‌گيري از لوازم و ابزار آلات پيشرفته‌ي نقشه‌برداري و همچنين با استفاده از اساتيد مجرب و کار آزموده، داراي پتانسيل بسيار خوبي جهت آموزش علوم و فنون نقشه‌برداري به هنرجويان است.

تذکرات
- دانش‌آموزاني که در خردادماه قبول شده‌اند، بدون آزمون ورودي در رشته مورد نظر ثبت‌نام قطعي خواهند شد.
- ثبت‌نام اوليه به صورت موقت انجام مي‌گيرد و در صورت ارائه کارنامه قبولي و کسب شاخه فني و حرفه‌اي در هدايت تحصيلي، ثبت‌نام قطعي به عمل خواهد آمد.