هنرستان امام خمینی دزفول

منابع كنكور رشته هاي فني و حرفه اي

  

منابع كنكور رشته هاي فني و حرفه اي (دروس عمومي و پايه)

 

رديف تعداد سئوال ضریب درس
1 15 2 زبان فارسي (1و2) - ادبيات فارسي (1و2)
2 15 1 عربي (1و2)
3 15 1.5 دين و زندگي (1و2و3)
4 15 1 انگليسي (1و2)
5 20 4 رياضي (1و2)
6 15 2 فيزيك (1) و آزمايشگاه
7 15 2 شيمي (1) و شيمي براي زندگي

 

 

 

منابع كنكور رشته هاي فني و حرفه اي (دروس تخصصي به تفكيك رشته)

 

رديف رشته درس تعداد سئوال
1 رشته کامپیوتر مباني كامپيوتر - سخت افزار 15
2 برنامه سازي (1و2و3) 20
3 شبكه هاي كامپيوتري 10
4 سيستم عامل (1و2) 15
5 بانك اطلاعاتي 10
6 ریاضی 3 10
1 رشته ساختمان فن آوري ساختمانهاي بتوني- فن آوري ساختمانهاي فلزي 25
2 روش هاي اجرايي ساختمان سازي 10
3 نقشه كشي ساختمان 10
4 نقشه برداري ساختمان 10
5 ايستايي ساختمان 15
  ریاضی 3 10
1 رشته نقشه کشی معماری شناخت مواد و مصالح 15
2 آشنايي با بناهاي تاريخي 15
3 عناصر و جزئيات 10
4 مباني هنرهاي تجسمي - مباني طراحي معماري 15
5 ترسيم فني و نقشه كشي - نقشه كشي معماري 15
6 تاسیسات ساختمان 10
  رشته نقشه برداري مباني نقشه برداري - نقشه برداري عمومي  25
روشهاي تعيين موقعيت  10
3
فتوگرامتري مقدماتي  10
كارگاه محاسبه و ترسيم (1و2)  10
هندسه (نقشه برداري) - مساحي   15
6 ریاضی 3 10
 رشته گرافيك تاريخ و هنر ايران - تاريخ هنر جهان  10
مباني هنرهاي تجسمي  10
پايه و اصول صفحه آرايي - خط در گرافیک
15
عکاسی 2 10
5 طراحي (1و2)  15
1  رشته الكترونيك مبانی برق - مدارهاي الكتريكي   20
2 الكترونيك عمومي 1 و 2 و كارگاه  25
3 مباني مخابرات و راديو و آزمايشگاه 1و2
15
4 رياضي 3 10
5 مبانی دیجیتال 10

 

 * ضریب دروس تخصصی تمامی رشته 15 می باشد.

 * منابع مهم برای کنکور فنی و حرفه ای

1- مجموعه سئوالات کنکور عمومی فنی و حرفه ای  انتشارات فارابی یا نوین پژوهش چاپ 91 موجود در کتابفروشی معراج

2- مجموعه سئوالات کنکور تخصصی فنی و حرفه ای انتشارات فارابی یا نوین پژوهش چاپ 91 موجود در کتابفروشی معراج